Skyddar trä i vått och torrt.

Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker av torka. Men med regelbunden och korrekt behandling kan trä klara sig nästan hur länge som helst.

Alcro Träolja.
Träolja är vattenburen och miljöanpassad. Den tränger djupt ner i virket och ger en fräsch vattenavvisande yta. Denna olja passar för behandling av trätrallar och trädgårdsmöbler av tryckimpregnerat trä utomhus.

Alcro Ädel Träolja.
Ädel Träolja är en olja med UV-skydd, speciellt framtagen för ädelträ som t ex teak och ek. Oljan har extremt god förmåga att tränga ner i träets porer. Behandlingen gör träet fräscht och vattenavvisande och skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Oljan är svagt bruntonad.

Alcro Ädel blank Trälack.
Ädel blank Trälack är en fyllig trälack som ger en blank yta. Den är vattenavvisande och lämplig för ädelträ som till exempel teakdörrar och möbler. Går även att använda på liggande ytor som skyddas av tak, till exempel altaner och trätrappor.

Alcro Terrass.
Terrass är en lättstruken lasyr som framhäver träets naturliga struktur. Du kan använda den utomhus på nytt, impregnerat trä på terrasser, staket och trädgårdsmöbler samt obehandlad furu och gran. Ger en hållbar, vattenavvisande yta med längre underhållsintervall än vanliga träoljor.

Alcro Bestå Fönsterfärg trä.
Bestå Fönsterfärg är en vattenburen täckfärg som lämpar sig bra för målning av trädgårdsmöbler utomhus. Tillsammans med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg ger den en väderbeständig yta med god kulörhållning.

Observera att ovanstående produkter ej bör användas till skärbrädor och andra föremål som kommer i direkt kontakt med matvaror.

Välj rätt träolja

Gör så här för ett lyckat resultat.

Ett ordentligt underarbete loch verktyg av god kvlitét lägger grunden för ett lyckat resultat. Läs först noga igenom bruksanvisningen på förpackningen och följ sedan arbetsråden nedan. Fakta om produkterna finner du på sista sidan.

Tänk på att:
Nytt obehandlat och tryckimpregnerat trä bör stå minst en säsong innan det behandlas. Tänk även på att virket bör ha en fuktkvot på max 16% vid målningstillfället.

Det viktiga underarbetet.

Nya ytor ska åldras.
Nya ytor ska helst åldras före målning.

Tvätta och slipa först.

tvatta-slipa-1

1. Borsta bort löst stoft från ytan så träet är torrt och fritt från färg eller fernissa innan du börjar.
2a. Behandla åldrade, mögelangripna och svärtade träytor med Grovrent så träet återfår sin ljusa lyster.

tvatta-slipa-2

2b. Möbler behandlas också med Grovrent.
3. Slipa hyvlat trä som varit oskyddat en längre tid med
slippapper. Borsta noga bort slipdammet. Tänk på att låta ytan torka ordentligt innan du slutbehandlar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%.

Behandling med olja.

Applicera oljan när temperaturen är mellan 10 och 25 grader och risken för regn är liten. Skulle det trots allt komma regn på den behandlade ytan närmaste dygnen, torka av med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.
Tänk på att träoljorna innehåller linolja. För att undvika självantändning bör trasor läggas i vatten eller eldas upp.

Träolja.

Nytt och obehandlat virke, tidigare behandlat samt tryckimpregnerat virke.
Tänk på att nytt tryckimpregnerat trä bör stå minst en säsong innan det behandlas. Obs! Träolja rekommenderas ej på ädelträ som t ex ek och teak. Använd istället Ädel Träolja.
traolja

1. Stryk flödigt och se till att oljan tränger in ordentligt
i sprickor och ändträ. Oljan appliceras bäst med en flat pensel.
2. Torka bort överskottsoljan som finns kvar på ytan efter cirka 30 minuter. Var noga med att skydda den nyinoljade ytan från regn och fukt.

Ädel Träolja.

Nytt trä av ek, teak eller tropiska träslag bör avfettas innan behandling eller åldras en säsong utan behandling.
adel-traolja

1. Se till att underlaget är torrt. Rör om oljan före användning och med jämna mellanrum under arbetets gång.
2. Använd en fyllig pensel, trasa eller blomspruta. Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer.
3. Överskottsolja som finns kvar efter 20–30 minuter torkas bort med en trasa.
4. Om träet är mycket uttorkat är det bra att behandla en extra gång efter någon vecka.

Årligt underhåll.
Tvätta med Grovrent utspädd med vatten enligt rekommendation på förpackningen. Låt torka och behandla sedan med Ädel Träolja. Obs! Använd inte Ädel Träolja till salladsskålar, skärbrädor i trä eller annat som kommer i direkt kontakt med matvaror.

Ädel blank Trälack.

Nytt trä av ek, teak eller tropiska träslag bör avfettas innan behandling eller åldras en säsong utan behandling.

Tidigare behandlade ytor.
adel-blank-tralack
1. Tvätta med Grovrent och skölj noggrant.
2. Skrapa och slipa ned grånat trä eller väderslitet virke
till trärent.
3. Slipa lätt med ett fingraderat sandpapper.

Börja behandla.
borja-behandla
Stryk minst tre gånger med Ädel blank trälack. Använd en flat lackpensel. Slipa lätt mellan strykningarna. Var noga med att mätta ändträ i varje strykning.

Terrass.

Stryk lasyren på en bräda i taget för att minska risken för överlappning och ojämn kulör. För bästa resultat använd en målardyna. Stryk tunt en gång. På underlag som är kraftigt sugande kan man stryka lasyren tunt ännu en gång. Notera att den slutliga kulören påverkas av antalet skikt som läggs på. Terrass innehåller skydd som minskar risken för påväxt.

Tidigare oljat trä.
tidigare-oljat-tra
Det är viktigt att produkten stryks på i tunna skikt och arbetas in ordentligt i träet.

Tidigare laserade ytor.
Stryk tunt 1 gång med lasyr.

Årligt underhåll.
Tvätta ytorna 1–2 gånger per år med Grovrent utspädd med vatten enligt rekommendation på förpackningen.

Bestå Fönsterfärg

För täckfärgsmålning av trädgårdsmöbler i trä använder du Bestå Fönsterfärg för bästa resultat.

Börja måla.
borja-mala
1. Stryk en gång med Bestå Grundolja Trä på skarvar och ändträ. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter.
2. Grundmåla sedan ytorna med Bestå Grundfärg.
3. Stryk sedan möblerna två gånger med Bestå Fönsterfärg.