Innan du börjar måla.

För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en ny träfasad är det inte svårt. Då du målar den första gången kan du välja fritt bland våra fasadfärger. Ska du måla om ett hus bör du i första hand använda samma typ av färg som använts tidigare. Mer information finner du nedan samt i produktguiden Träfasader.

trafasader-001
Se över fasadens kondition och planera arbetet. Är du minsta tveksam om vilken färg som huset är målat med tidigare, eller om du vill byta till någon annan färgkvalitet är det en bra idé att rådgöra med din Alcroåterförsäljare. Här kan du även boka tid med en Fasadexpert som kommer hem till dig och hjälper till med färgval och många bra råd.

Tänk även på att skaffa bra verktyg, säkra stegar, bockar och ställningar om det behövs. Se också till att täcka detaljer på huset som inte ska målas och växter invid huset med plast innan du börjar måla.

Välj målningssystem.

valjmalningssystem

Bestå målningssystem
Alcro Bestå är ett vattenburet fasadsystem med impregneringsolja, grundfärg och täckfärg. Produkterna är utvecklade för att skydda din fasad och få det att se nymålat ut längre.

Modern målningssystem
Modern Oljefärg är en vattenburen färg med bra kulör-beständighet för ålning av husfasader, knutar, foder och vindskivor. Ger fullgott skydd vid systemmålning med System Grundolja och Grundfärg.

Fasad målningssystem
Fasad täcklasyr är en vattenburen alkyd/akrylat hybrid.
Ger tillsammans med System Grundolja fasaden ett långlivat skydd mot vatten, kulörförändring och kritning samtidigt som den bevarar träets struktur.
Vid nymålning med Fasad målningssystem behöver du inte grundmåla ytan, utan endast stryka med grundolja innan du täckmålar.

Arkitekt målningssystem
Arkitekt är en helmatt högkvalitativ akrylatfärg för träfasader utomhus. Speciellt utvecklad för att ge fasaden ett helmatt och stilrent utseende som håller glans och kulör under många år. Arkitekt går att bryta i valfri kulör och målas i system med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg.

Det viktiga underarbetet.

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg målningsbehandling av husets fasader. Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet.

Gör rent!
trafasader-002

Tidigare målade fasader ska först rengöras. Glöm inte att använda gummihandskar och skyddsglasögon och täck över blommor och växter vid husväggen.

1. Vät ytan med vatten så rengöringsmedlet inte sugs in i
fasaden. Ställ vattenslangens munstycke på bred stråle.

2. Tvätta sedan alla ytor med Grovrent utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Applicera med svamp, borste eller skumspruta och borsta nedifrån och upp. Låt verka ca 15 minuter. Skölj noggrant med vattenslang. Låt torka.

3. Behandla mögel och eventuella alger med Alg & Mögelfritt utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Applicera uppifrån och ned med lågtrycksspruta, svamp eller borste. Låt medlet ligga kvar och torka på ytan, dvs ingen eftersköljning.

Förbehandla.

Målade fasader.
trafasader-003

1. Skrapa bort eventuell lös och flagnande färg. Borsta sedan rent fasaden. Använd skyddsglasögon.

2. Tidigare målade ytor som är mycket blanka och hårda mattas ned genom slipning eller stålborstning. Gäller även bilade timmerstockar.

Om det finns sprickor som är större än två millimeter börjar du med att skrapa och borsta runt sprickan för att få ett bra fäste. Därefter målar du sprickan med grundfärg. Laga slutligen med Målarfog.

Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med grundfärg. Vid ommålning av gamla alkyd- och oljefärger ska alltid grundfärg användas. Om du ska måla med linoljefärg rekommenderar vi att du pratar med en Fasadexpert för att späda den rätt.

Nya fasader.
När du målar på nytt trä slipper du normalt sett att tvätta, skrapa och slipa. I övrigt görs behandlingen på samma sätt som för tidigare målat trä.

Nytt trä.
Se till att måla nytt trä så snart som möjligt för att det inte ska ta skada av fukt, alger, mögel och starkt solsken. Om panelen har blånat eller angripits av mögel ska den behandlas på dessa ställen med Alg & Mögelfritt.

trafasader-004

1. Borsta bort allt damm och löst stoft från träet.

2. Skrapa bort kåda. Obehandlad träpanel som suttit uppe mer än fyra veckor ska borstas i träets längdriktning för att färgen ska få maximalt fäste.

3. Behandla panelskarvar och även runt spikskallar med impregneringsolja.

4. Var särskilt noga att mätta ändträet med rekommenderad impregneringsolja. Se tabell.

Fabriksgrundat virke kan behöva grundmålas på nytt med grundfärg. Rådgör med din Alcroåterförsäljare.

Fasad tidigare målat med linoljefärg och omålat trä.
Omålat trä som är åldrat och grånat borstas och slipas omsorgsfullt ned till fast trä och grundmålas med grundolja och grundfärg innan slutstrykning. Fasader målade med linoljefärg rekommenderas att i första hand ommålas med samma färgtyp. Vid tveksamheter kontakta en Fasadexpert.

Grundmåla.

trafasader-005

1. Olja och mätta ändträ samt andra utsatta trärena partier såsom panelskarvar samt spikskallar med rekommenderad grundolja.

2. Grundmåla alla omålade ytor med grundfärg. Grundfärgen ger god vidhäftning för slutfärgen och skyddar träet mot fukt. Är den ursprungliga färgen i dåligt skick bör du grundmåla hela fasaden, i annat fall fläckgrunda på omålade partier.

Det är en fördel att grundmåla framsida och kanter på varje panel redan innan det sätts på plats. Då kommer du åt att behandla alla ytor som ska målas och arbetet går lättare. Låt grundfärgen torka ordentligt innan arbetet med täckfärgsmålning påbörjas.

Klart för målning.

trafasader-006

1. Täckfärgsmåla fasaden när grundfärgen har torkat. Anpassa mängden färg när du målar. Rekommenderad färgåtgång finns på burkens baksida. När första målningen har torkat är det dags för en andra strykning. Torktiden på produkten finner du på arbetsrådets baksida eller på burken.

2. Måla alltid täckfärgen två gånger. Då får du rätt färgmängd för att få maximal hållbarhet.

Tips.

Sätt värde på ditt hus.
Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid.
Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Se över detaljer.
Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasaden.

trafasader-007

Skydda med täckplast.
Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med plast.

Undvik vegetation mot fasaden.
Kraftig vegetation på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar beväxning. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som oftast ligger i skugga. Undvik därför att ha träd, buskar och andra höga växter intill väggarna.

trafasader-008

Kontrollera fuktkvoten.
Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

Måla aldrig på kalla eller solheta ytor.
Planera målningsarbetet så att solen inte skiner direkt på den målade ytan. Måla helst då solen döljer sig bakom moln. Du kan även måla när solen har passerat förbi den aktuella sidan av huset. Det går att måla i temperaturer ned till sju grader men då förlängs torktiden. Tänk på att dagg och regn kan ge matta fläckar på en fasadfärg som inte har torkat.

Vid ostadigt väder.
Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom det närmaste dygnet eller inom 1-2 timmar efter avslutad målning.

Hyr byggnadsställning och bra stegar.
Med bra hjälpmedel blir jobbet både lättare och roligare. Din färghandlare kan säkert hjälpa dig med både det ena och det andra.

Fråga vår Fasadexpert.
Behöver du mer hjälp så vänd dig till närmaste Alcroåterförsäljare. Här finns en specialutbildad Fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Då får du klara och tydliga rekommendationer på färgval, arbetsgång och ett kostnadsförslag för material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och överskådliga arbetsråd.

Hjälp till att skydda naturen.
Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg till en miljöstation i din kommun.